X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
دوشنبه 18 مرداد 1389

       پوتین: جنگندههای روسیه بهتر از جنگندههای آمریکایی هستندنخستوزیر روسیه به هنگام بازدید از پرواز آزمایشی نسل پنجم جنگنده رادارگریز موسوم به «T-50» گفت: «این جنگنده نسبت به جنگندههای رقیب F-22 آمریکایی از لحاظ مانور جنگی، توان تسلیحاتی و محدوده برد برتری خواهد داشت.»
آفتاب: نخستوزیر روسیه گفت که جدیدترین جت جنگنده ساخت روسیه میتواند در رقایت با جنگندههای (F-22 Raptor) ساخت آمریکا پیروز شود.به گزارش فاکسنیوز، «ولادیمیر پوتین» به هنگام بازدید از پرواز آزمایشی نسل پنجم جنگنده رادارگریز موسوم به «T-50» به عنوان نخستین جنگنده روسی ساخته شده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 میلادی، گفت: «این جنگنده نسبت به جنگندههای رقیب F-22 آمریکایی از لحاظ مانور جنگی، توان تسلیحاتی و محدوده برد برتری خواهد داشت.»

ولادیمیر پوتین گفت: «هزینههای این جنگنده 3برابر کمتر از هواپیماهای مشابه در غرب است و میتوانند با ارتقا یافتن به مدت 30 تا 35 سال مورد استفاده قرار گیرند.»

ساخت موفقیتآمیز «T-50» به عنوان نخستین جنگنده ساخته شده توسط روسها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حاکی از آن است که روسیه میتواند فنآوری آمریکا و مدرنسازی ارتش آمریکا را به چالش بکشد.

گفتهشده که روسیه در نظر دارد تا بهطور مشترک با هند جنگندههای «T-50» را تولید کند.

کد موسیقی برای وبلاگ